De organisatie

Burgerinitiatief
De regionale duurzaamheidsbeurs wordt georganiseerd door actieve inwoners van Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer en Waterland. Eerder namen zij het initiatief tot lokale duurzaamheidsmarkten. Zie voor de persoonlijke contactgegevens van de organisatoren onder Contact.

Gemeentebesturen ondersteunen
De gemeentebesturen van Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer en Waterland ondersteunen dit burgerinitiatief van harte middels een financiële bijdrage en het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning.

V.l.n.r. wethouders  Mandy Elfferich (Landsmeer), Pieter van Meekeren (Purmerend) Jos Dings (Beemster), Astrid van de Weijenberg en Wim Runderkamp (Edam-Volendam) werken aan een regionaal duurzaamheidsbeleid.