De organisatie

Burgerinitiatief
De Regionale Duurzaamheidsbeurs wordt georganiseerd door actieve inwoners van Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer en Waterland. Eerder namen zij het initiatief tot lokale duurzaamheidsmarkten. Zij worden ondersteund door ambtenaren van gemeente Purmerend, Beemster en Edam-Volendam.
V.l.n.r.: Gertjan van Keulen (Opgewekt in Purmerend), Cor Kempers, Harry Buseman (Gemeente Purmerend) Annette Verkerk (Gemeente Purmerend), Hetty Hartman, Wil Spanjer en André Konijn (Electro 2000).
Zie voor de persoonlijke contactgegevens van de organisatoren onder Contact.

Gemeentebesturen ondersteunen
De gemeentebesturen van Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer en Waterland ondersteunen dit burgerinitiatief van harte middels een financiële bijdrage en het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning.

V.l.n.r. wethouders  Mandy Elfferich (Landsmeer), Paul van Meekeren (Purmerend) Jos Dings (Beemster), Astrid van de Weijenberg en Wim Runderkamp (Edam-Volendam) werken aan een regionaal duurzaamheidsbeleid.